۱۶ گام در نصب فایبر سمنت برد- قسمت چهارم

صفحه نخست » مقالات » صنعت ساختمان سازی » ۱۶ گام در نصب فایبر سمنت برد- قسمت چهارم
cementwallco421

نصب فایبر سمنت برد

نصب فایبر سمنت برد

نصب فایبر سمنت برد و رعایت اصول و قواعد اجرای آن مهمترین نکته در بکار بردن صفحات فایبر سمنت است. نصب صفحات فایبر سمنت علی رغم سرعت اجرای پروژه نیاز به دانش تخصصی خود داشته بطوریکه در صورت داشتن آگاهی لازم می توان از صحت و دقت عملکرد آن اطمینان حاصل نمود. در مباحث قبلی ۹ نکته مهم از ۱۶ گام در نصب فایبر سمنت برد را بررسی نمودیم. هم اکنون مقاله را با گام دهم در نصب فایبر سمنت برد ادامه می دهیم.

گام دهم در نصب فایبر سمنت برد: نمای اورلپ

گام دهم در نصب فایبر سمنت برد نمای اورلپ ساختمان و نکات مهم مربوط به آن را شامل می گردد. در نصب نمای فایبر سمنت سطح نما باید مسطح و صاف باشد. همچنین حین برش با اره مدور صفحات فایبر سمنت برای نما دقت نمائید که سطح اره به سمت پائین باشد و روی میز برش را با یک تکه فرش و یا بافت نرم جهت جلوگیری از کشیده شدن صفحات بپوشانید. کلیه درزها و شکافهای موجود در نما مانند اطراف درها و پنجره ها، ناودانی ها و غیره را به طور کامل بپوشانید. دقت نمائید که پیچ ها و میخها را بیش از حد محکم نکنید. وقتی که سطح اتصالات پائینتر از سطح صفحات باشد فضا برای نفوذ رطوبت به داخل نما ایجاد می گردد. هنگام پیچ نمودن و یا میخ کوبیدن در نصب فایبر سمنت برد در گوشه ها بهتر است که محل مورد نظر از قبل سوراخ گردد.
در مواردی که سطوح عمودی و سقف به هم می رسند به اندازه یک اینچ فاصله در نظر گرفته و آنرا با مواد بتونه پر کنید. همچنین فاصله لبه پائینی فایبر سمنت و سطح زمین باید ۶ اینچ در نظر گرفته شود. همواره به اندازه یک هشتم اینچ مابین صفحات و قبل از بستن آنها فاصله در نظر گرفته و مابین آنها را با بتونه پر نمائید. فاصله اتصال دهنده ها از لبه بالایی صفحات یک اینچ و از پائین اورلپ صفحات به میزان سه چهارم اینچ در نظر گرفته شود.
نصب نمای فایبر سمنت: جهت نصب فایبر سمنت برد بر روی نما بکار بردن موارد ذیل الزامی است:

نصب فایبر سمنت برد

  • صفحات فایبر سمنت به اندازه یک تا یک چهارم اینچ بر روی یکدیگر قرار می گیرند.
  • صفحه بالایی بر روی لبه بالایی صفحه پائینی قرار می گیرد اینکار جهت هدایت آب و باران به بیرون از نما و ساختمان ضروری است.
  • فاصله مابین تیرهای عمودی ۱۶ تا ۲۴ اینچ در نظر گرفته شود.
  • جهت نصب فایبر سمنت برد در گوشه ها دقت نمائید که صفحات را از ابتدای گوشه ها چیده و این رویه را برای ردیف های دیگر نیز تکرار نمائید. لبه های نما را به دقت بتونه کاری و درزبندی نموده تا از نفوذ آب جلوگیری شود.  

گام یازدهم در نصب فایبر سمنت برد: نمای شیپ

گام یازدهم در نصب فایبر سمنت برد نمای شیپ و نکات مربوط به آن را شامل می گردد. در نمای شیپ صفحات بر روی دیوار با اسکلت زیرسازی و تیرهای عمودی با فاصله ۱۶ تا ۲۴ اینچ نصب می گردند. اولین ردیف را همانند نمای اورلپ نصب کنید. در زمان نصب ردیف دوم پانل ها را به اندازه ۱۸۰ درجه اختلاف با ردیف اول نصب نمائید. حال ردیف سوم را همانند ردیف اول نصب نموده و این رویه را تا آخر ادامه دهید. در مواردی که در و پنجره ها صفحات را قطع می نمایند ردیف صفحات و چیدمان آنها را ادامه دهید.

نصب فایبر سمنت برد

گام دوازدهم در نصب فایبر سمنت برد: نمای عمودی

گام دوازدهم در نصب فایبر سمنت برد نمای عمودی است. صفحات فایبر سمنت در نمای عمودی ممکن است که تنها بر روی یک سطح صاف نصب گردند. هرگز از صفحات عمودی فایبر سمنت در زیر سقف استفاده نکنید. نمای فایبر سمنت سنگینتر از نمای وینیل بوده و ممکن است در مواقع استفاده در زیر سقف موجب وارد آمدن آسیبهای جدی گردد. پائینترین نقطه از پوشش سطح را علامت گذاری نموده و یک اینچ بالاتر از آن را نشان گذاری نمائید. از این نکته که محل مورد نظر به اندازه یک اینچ بالاتر از محل جمع شدن آب است اطمینان حاصل نمائید. یک خط گچی بر روی دیوار ایجاد نموده و دور تا دور خانه را نشان گذاری نمائید.

  • به اندازه یک هشتم اینچ فاصله میان صفحات فایبر سمنت و نما فاصله در نظر بگیرید.
  • همواره مابین نما و صفحات را درزگیری نمائید.
  • میخ ها و پیچ ها حداقل به اندازه دو اینچ از گوشه ها فاصله داشته باشند.
  • میخ ها و پیچ ها نباید کمتر از سه هشتم اینچ از لبه های صفحات فاصله داشته باشند.
  • حداکثر فاصله اتصال دهنده ها از لبه های صفحات ۶ اینچ است.

در نصب فایبر سمنت برد در نمای عمودی، تمام اصول و قوانین مربوط به برش دادن صفحات فایبر سمنت برد، نحوه پیچ نمودن و یا میخ زدن صفحات، نکات ایمنی در نصب و برش، رعایت نحوه چیدمان صفحات، بتونه کاری و درز بندی و سایر نکات مهم را باید بکار برد.
در این مبحث سعی نمودیم برخی نکات مهم در نصب فایبر سمنت برد نمای ساختمان را بیان نمائیم. بطور کلی سه نوع نمای فایبر سمنت شامل عمودی، شیپ و اورلپ داریم که هر کدام بحث مفصلی را طلب می نماید که از عهده این مقاله خارج است. چنانچه نیاز به اطلاعات تکمیلی و آشنایی با نحوه دقیق و جزئیات روشهای فوق دارید می توانید با مراجعه به وب سایتهای تخصصی نصب فایبر سمنت برد اطلاعات کاملی بدست آورید. با توجه به اینکه منابع فارسی زبان که بطور تخصصی به بیان جزئیات بپردازند محدود است توصیه می کنیم که در وب سایتهای خارجی به دنبال مطالب عمیق در مبحث نصب فایبر سمنت برد باشید.
در مقاله بعدی ادامه گامهای مهم در نصب فایبر سمنت برد را بیان می نمائیم.   

بر چسب ها :